Warning: define() expects at least 2 parameters, 1 given in /storage/liptov/visit-tatry.com/lang/pl.php on line 126
Klaster Liptov | Visit-Tatry.com

KLASTER LIPTOV

Strona główna->Klaster Liptov

Klaster LIPTOV jest stowarzyszeniem ruchu turystycznego, skupiającym osoby prawne, założonym w celu stworzenia z Liptowa rozpoznawalnej w Europie destynacji ruchu turystycznego. Celem strategicznym jest podwojenie do 2013 r. w porównaniu z 2007 r. liczby turystów odwiedzających region. Stowarzyszenie oficjalnie zostało zarejestrowane w 2008 r.

Klaster LIPTOV z uwagi na swoją misję i wizję działa jako Organizacją Zarządzania Obszarami Turystycznymi (Destination Management Organisation). Dla swoich członków i partnerów z sektora ruchu turystycznego w Liptowie pełni rolę oficjalnej wspólnej centrali marketingowej i organizacyjnej, koordynującej rozwój ruchu turystycznego na poziomie regionalnym i wspierającej turyzm jako sektor w regionie.

Członkami założycielami Klastra są cztery najpoważniejsze podmioty sektora prywatnego z Liptowa - Thermal Park Beszeniowa, Aquapark Tatralandia, Jasna Niżne Tatry i Skipark Rużomberok oraz trzy miasta  Liptowski Mikulasz, Liptowski Hradok i Rużomberok.

Wszystkie zakładające podmioty porozumiały się, co do finansowania stowarzyszenia w formie ustalonej opłaty za jedną osobę (gościa) odwiedzającą Liptów - w przypadku podmiotów sektora prywatnego „zależnie od liczby osób odwiedzających ośrodek turystyczny”, a w przypadku miast – „za jedną osobę nocującą na terenie miasta”, za którą odprowadzono podatek od zakwaterowania (opłata uzdrowiskowa).

W ramach działań marketingowych Klaster LIPTÓW koncentruje się na kilku segmentach – grupach docelowych. Oprócz marketingu ukierunkowanego na zwiększenie frekwencji, musi pozyskiwać również nowych członków i partnerów dla swoich produktów, prowadząc przy tym działania lobbingowe na poziomie regionalnym i krajowym.

 

Cele i główne działania Klastra LIPTOV:

Cele szczegółowe:

- ukierunkowane pozycjonowanie marki LIPTÓW – na rynku krajowym i zagranicznym,

- budowanie atrakcyjnych linii produktów i produktów destynacji LIPTÓW,

- stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem turystycznym w regionie (powiaty Liptowski Mikulasz i Rużomberok), przy wykorzystaniu istniejącej i funkcjonującej regionalnej struktury organizacyjnej,

- proaktywna i przyjazna komunikacja ze stałym i potencjalnym gościem Liptowa.

Klaster LIPTÓW – jako centrala marketingowa i organizacyjna ruchu turystycznego w regionie prowadzi następujące działania:

- skupia podmioty ruchu turystycznego na rzecz aktywnego rozwoju turystyki w regionie,

- buduje wspólny marketing ruchu turystycznego i wspólną ofertę produktów turystycznych na poziomie regionu, łącznie z aktywnym udziałem w wystawach i targach turystycznych,

- kształtuje pozytywną opinię o ruchu turystycznym w regionie,

- wspiera i ukierunkowuje efektywną terenową strukturę organizacyjną ruchu turystycznego w regionie,

- zapewnia transfer doświadczeń, innowacji i know how z zakresu turystyki z innych krajów europejskich,

- opracowuje i realizuje koncepcję rozwoju ruchu turystycznego w regionie,

- koordynuje plany rozwoju turystyki i inwestycje w atrakcje turystyczne na obszarze Liptowa,

- zapewnia fachowe analizy i opracowania, monitoruje statystyki rynkowe i ocenia trendy,

- koordynuje wspólne działania w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie turystyki lub wpływających na ruch turystyczny,

- tworzy zaplecze fachowe dla samorządów i przedsiębiorców działających w ruchu turystycznym,

- realizuje wspólne inwestycje i projekty nie inwestycyjne oraz wspiera udział w projektach transgranicznych,

- podnosi jakość zasobów ludzkich w turystyce przez koordynację systemu szkoleniowego,

- wspiera i organizuje przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, mające zwiększyć liczbę gości odwiedzających region.

 

Działania marketingowe Klastra LIPTÓW w 2010 r.

Wybór najważniejszych form:

Workshopy, wystawy i targi turystyczne: Słowacja, Czechy, Polska, Rosja (19 przedsięwzięć).

Druki – ogłoszenia: Słowacja, Czechy, Polska – w 18 różnych czasopismach w nakładzie ponad 2,2 mln, plus 0,8 mln w dwustronnej wkładce JASNA Niżne Tatry,

Artykuły w czasopismach – systematycznie publikowane artykuły i wiadomości,

Radio i telewizja – wiadomości, rozmowy, reportaże (TV Liptów, Markiza, Fun Radio, STV1 i 2).

Newsletter – przesyłany regularnie przez Centralny System Rezerwacji, 3 razy w roku, baza danych CSR 6000 adresów.

Sezonowe materiały promocyjne: w Centrach Informacji, obiektach noclegowych, obiektach komercyjnych, działania Żylińskiego Kraju Samorządowego i przedstawicielstw zagranicznych Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego, dystrybucja na krajowych i zagranicznych targach, workshopach, w trakcie podróży informacyjnych.

Wydawnictwa własne:

LATO 2010: Przewodnik odkrywania Liptowa - Lato 2010, z ulotką, plakatami i nalepkami,

ZIMA 2010-2011: Przewodnik odkrywania Liptowa - Zima 2010-2011, z ulotką, plakatami i nalepkami. Księga domowa, materiały propagandowe we współpracy z Zakopanem.

Broszura we współpracy z Zakopanem, z infomatami, plakatami i mapami.

Prowadzenie strony internetowej www.visitliptov.sk : sześciokrotny wzrost, nowy wygląd, kampania internetowa w Słowacji, Czechach i Polsce (Ad-word, Sklik, Facebook), linki na stronę internetową www.visitliptov.sk w krajowych i zagranicznych przeglądarkach, linki u partnerów.

Ogólna liczba wyświetleń w okresie 1.01 – 31.12 2010: 302 946 (rok 2009 – 98 430), latem liczba rekordowa – 3700 w jednym dniu, ogółem w sezonie letnim, w okresie 15.06 – 31.08 2010 – 154 000 wyświetleń.

Przyjęcie 13 nowych członków i pertraktacje z potencjalnymi członkami Klastra,

Regularne spotkania z noclegodawcami – po trzy spotkania w Liptowskim Mikulaszu,  Liptowskim Hradku, Rużomberku.

Wyróżnienie najlepszych sprzedawców Liptov REGION Card Aquapark Tatralandia, 17.6.2010, Tri Studničky**** Dolina Demianowska, 9.11.2010.

Regularne, co kwartał spotkania z przedstawicielami Żylińskiego Kraju Samorządowego, Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego, Ministerstwa Kultury i Ruchu Turystycznego, udział w konferencjach na temat rozwoju ruchu turystycznego itp. (13 przedsięwzięć).