20.08.2012

Vzdelávanie kontaktných bodov a poskytovateľov služieb v CR

Bezplatné školenia "Vzdelavanie kontaktnych bodov a poskytovatelov sluzieb v CR" sa uskutočnia v terminoch:

Modul A: 3-dňové vzdelávanie poskytovateľov služieb zamerané na legislatívu v CR

Modul B: 3-dňové vzdelávanie kontaktných bodov zamerané na komunikáciu so zákazníkom


Cieľová skupina

• Modul A: vedúci pracovníci, vedúci recepcií, prevádzkari, riaditelia, majitelia prevádzok

• Modul B: zamestnanci informačných centier, recepční, poskytovatelia služieb

Špecifikácia školení (zobraziť viac)