14.08.2011

Informačný workshop na Liptove

Ďalšie stretnutie zástupcov Klastra Liptov a Biura promocji Zakopanego prebiehalo na Liptove. Predmetom workshopu bolo predstavenie činnosti spolupracujúcich subjektov, jednania k aktuálnym činnostiam v rámci projektu, implementácia a príprava projektových aktivít podľa harmonogramu a tiež koordinácia postupu ďalších prác a rozdelenie úloh v rámci ďalších fáz realizácie projektu. Počas infocesty boli odsúhlasené už konkrétne výstupy marketingovej kampane „Tatry spoločne“ – design manuál, spoločná marketingoví stratégia, image katalóg 2011, postup prác na produktovom propagačnom katalógu 2011 a preberal sa tiež postup prác na internetovej prezentácii. Účastníci infocesty tiež absolvovali exkurziu do strediska Aquapark Tatralandia - celoročného termálneho parku.