28.07.2011

Úvodný informačný workshop v Zakopanom

V dňoch 27. - 28.7. 2011 sa v Zakopanom uskutočnil úvodný informačný workshop, kde sa predstavili činnosti Klastra Liptov a Biura Promocji Zakopanego. Predmetov workshopu bolo rokovanie o realizovaných a pripravovaných aktivitách v rámci projektu, postupe prác na design manuáli a image katalógu 2011 pre marketingovú kampaň „Tatry spoločne”. Tiež bol stanovený harmonogram postupu ďalších prác a rozdelenie úloh v rámci ďalšej fázy realizácie projektu.