Informácie o projekte

Úvodná stránka->Informácie o projekte

Klaster Liptov ako aj jeho cezhraničný partner Biuro Promocji Zakopanego si uvedomujú rozvojové bariéry svojich regiónov a majú preto ambíciu reagovať na celosvetový trend efektívneho riadenia destinácie na regionálnej úrovni tzv. destinačného marketingu a manažmentu spoločne, vytvorením dlhodobého partnerstva ako základu pre spoločný rozvoj.

Vedúci partner: Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu
Projektový partner 1: Biuro Promocji Zakopanego
Projektový partner 2: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
Názov projektu: Tatry spoločne
Názov operačného programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013
Miesto realizácie projektu: Liptovský Mikuláš, Zakopané
Doba realizácie projektu: 1.4. 2011 do 30.11. 2012
Celkové oprávnené náklady projektu: 294 835,- EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 243 657,- EUR
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu: 24 072,15 EUR
Vlastné zdroje financovania projektu: 27 105,85 EUR

 

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú subjekty, ktoré sa venujú manažmentu a marketingu cestovného ruchu a subjekty poskytujúce služby v oblasti CR - predovšetkým kontaktné miesta. Sekundárnou cieľovou skupinou sú samotní turisti a návštevníci regiónov.