Warning: define() expects at least 2 parameters, 1 given in /storage/liptov/visit-tatry.com/lang/pl.php on line 126
Biuro Promocji Zakopanego | Visit-Tatry.com

Biuro Promocji Zakopanego

Strona główna->Biuro Promocji Zakopanego

BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO

Biuro Promocji Zakopanego jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w dniu 29 stycznia 2003 roku przez Radę Gminy Zakopane uchwałą nr Uchwała V/40/2003.

Biuro Promocji Zakopanego rozpoczęło działalność 1 marca 2003 roku.

Zakres prac określony w statucie obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze
 • Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
 • Podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej
 • Promocja produktu turystycznego i kulturowego gminy Zakopane
 • Współdziałanie z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich oferty w system promocji walorów kulturowych i turystycznych Zakopanego


Wśród zadań szczególnych znajdują się:

 • Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
 • Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i gospodarczych w gminie Zakopane
 • Organizacja bazy danych z zakresu kultury, turystyki oraz gospodarki - punkt informacji turystycznej
 • Organizowanie imprez o charakterze masowym, konferencji, wystaw, kursów, konkursów
 • Działanie na rzecz turystycznego wizerunku gminy Zakopane poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, organizację projektów turystyki aktywnej, współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi
 • Realizacja usług w zakresie; reklamy, kultury, oświaty, poligrafii, internetu, rozrywki i kultury fizycznej,
 • Działalność impresaryjna w zakresie kultury
 • Organizacja własnych wydawnictw oraz współpraca z mediami regionalnymi


Biuro Promocji Zakopanego zaprasza wszystkich do współpracy w tworzeniu wizerunku miasta.